PosTel 2022 Zbornik radova: ČETRDESETI SIMPOZIJUM O NOVIM TEHNOLOGIJAMA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU

##submission.authors##

Valentina Radojičić (ed)
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
https://orcid.org/0000-0001-9811-5663
Nebojša Bojović (ed)
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
https://orcid.org/0000-0001-5600-3807
Dejan Marković (ed)
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Goran Marković (ed)
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
https://orcid.org/0000-0003-1271-9277

Sadržaj

Zbornik radova jubilarnog Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju - PosTel 2022, održanog 29. i 30. novembra 2022. godine na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu sadrži rezultate istraživanja u oblastima od posebnog značaja za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, kod nas i u okruženju:

- Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju,
- Poštanski saobraćaj, mreže i servisi, i
- Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi.

Chapters

PosTel 2022.  proceedings

##submission.downloads##

u pripremi

29 новембар 2022