SEDAMDESET GODINA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU (1950-2020)

##submission.authors##

Marjana Petrović
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Goran Marković
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Sanjin Milinković
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Ključne reči

Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sadržaj

Sedamdeset godina Saobraćajnog fakulteta nosi mudrost zrelih godina jedne visokoobrazovne institucije, ali i večnu mladost struke koja se kroz nove poduhvate, imperative i ideje iznova rađa, stasava i obnavlja. U tom duhu, ova monografija je u isto vreme i spomenar i svojevrstan informator, kolaž uspomena i prikaz aktuelnog, sačinjen da oslika stasavanje Saobraćajnog fakulteta u najznačajniju visokoobrazovnu instituciju u oblasti saobraćaja u regionu jugoistočne evrope.

Monografija započinje sažetim vodičem kroz događaje od najranijih dana visokog obrazovanja saobraćajnih inženjera, do danas, s idejom da uveže bogatu istoriju našeg fakulteta brojnim nitima njegovog dinamičnog razvoja. idući za tim da je svaki fakultet obrazovna i naučna institucija, centralni deo monografije prikazuje organizaciju, studije i naučnoistraživačku delatnost na našem fakultetu. Završna poglavlja posvećena su svim „kreatorima” saobraćajnog makrosistema u kome se prostor i vreme s lakoćom savladavaju: nastavnicima, saradnicima, nenastavnom osoblju, brojnim prijateljima i partnerima Saobraćajnog fakulteta. kako bismo ispoštovali tradiciju i pomenuli sve one koji su stekli diplomu inženjera, mastera, magistra i doktora nauka u oblasti saobraćajnog inženjerstva, uz štampano izdanje monografije priredili smo i ovo elektronsko, prošireno izdanje.

Sačinjavanje ovog zapisa o istoriji Saobraćajnog fakulteta stavilo je njegove priređivače pred izazove, ništa manje kompleksne od modernih saobraćajnih i transportnih sistema. Budući da i najmoderniji sistemi niču na već postavljenim temeljima, tako su i u pripremi ove monografije od neizmernog značaja bila saznanja iz ranijih publikacija u okviru edicije „Prilozi za istoriju Saobraćajnog fakulteta“ (prethodne monografije, biografije osnivača, zapisi o prvoj generaciji studenata i drugi). Zahvalnost za pomoć u sagledavanju i razumevanju ovih izvora izražavamo prof. dr Vladeti Čoliću, nekadašnjem dekanu Saobraćajnog fakulteta i autoru mnogih zapisa o istoriji visokog obrazovanja saobraćajnih inženjera. Profesoru dr Miloradu Vidoviću, članu uredništva prethodne monografije, zahvaljujemo se na pomoći u koncipiranju sadržaja i prikupljanju građe za novu publikaciju o Saobraćajnom fakultetu. Za pripremu teksta prikazanog u delu o organizaciji i nastavi na Fakultetu zahvalnost dugujemo rukovodiocima nastavnih odseka, modula, katedri, stručnih službi, studentskih organizacija i organizacija zaposlenih. kolegama nastavnicima i saradnicima zahvaljujemo se na pripremi biografija. Za pomoć u završnom iščitavanju i uobličavanju monografije zahvalnost iskazujemo dekanu Fakulteta prof. dr Nebojši Bojoviću i predsedniku Saveta fakulteta prof. dr Dejanu Markoviću. Zahvalnost za veliku pomoć u nimalo lakom podvigu prikupljanja i predstavljanja podataka upućujemo kolegi Draganu Lazareviću, sekretaru uredništva monografije.

Na kraju ove uvodne reči, a na početku ove monografije izražavamo nadu da će tekst koji smo priredili bar delom nagovestiti pustolovnost sedamdeset godina dugog putovanja našeg fakulteta kroz prostor i vreme.

Beograd, septembar 2020.

Monografija 70 godina Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

##submission.downloads##

Objavljeno

16 новембар 2020

Licenca

##submission.license.cc.by-sa4.footer##