VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA

##submission.authors##

Nina Polovina
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
https://orcid.org/0000-0002-5708-6189
Tanja Dinić
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
https://orcid.org/0000-0002-3829-5014
##semicolon## transport, rečnik, održivi transport

Predgovor

Ovaj rečnik zamišljen je kao priručnik za studente osnovnih i master akademskih studija koji na Saobraćajnom fakultetu
Univerziteta u Beogradu slušaju predmete iz užih naučnih oblasti Strani jezik. Didaktički materijali predviđeni novim programima
ovih predmeta zasnivaju se na terminologiji održivog saobraćaja i transporta i srodnih disciplina. Ona u srpskom jeziku još uvek nije
standardizovana, a u znatnoj meri se i u francuskom i nemačkom odlikuje transkodiranjem s engleskog. U želji da obuhvatimo relevantan
spektar termina, u rečnik smo uvrstile ne samo lekseme koje su od značaja za oblast održivog saobraćaja, nego i brojne sintagme
i opise koji su u upotrebi u stručnim dokumentima i profesionalnoj komunikaciji. Nastojale smo da napravimo širok izbor odrednica
i odgovarajućih ekvivalenata, u nadi da će, osim studenata, i šira naučna i stručna zajednica imati koristi od ove publikacije.
U skladu s potrebama i načelima održivog razvoja i zaštite životne sredine, rečnik se objavljuje samo u elektronskoj formi,
što će olakšati pretraživanje. Ipak, predviđene su četiri zasebne celine, sa svakim od četiri jezika kao uvodnim, kako bi se rečnik lakše
koristio i kako bi se lakše uočile specifičnosti svakog jezika. Rečnik sadrži oko 1800 reči na svakom jeziku, razvrstanih u tabele s
četiri kolone.
Želimo posebno da zahvalimo recenzentima, članovima naše katedre i lektorkama zato što su doprineli da rečnik bude bogatiji,
pregledniji i precizniji i zato što su nam pružali svesrdnu pomoć i podršku u svim fazama njegove izrade.

Naslovna za VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
Izdato
October 28, 2020

Details about the available publication format: Bibliografija

Bibliografija
Physical Dimensions